fbpx

กพ สมัครสอบ ก.พ. งานราชการ เปิดรับสมัครสอบ กพ. ภาค ก พิเศษ ประจำปี 2563

เปิดรบสมัครสอบ กพ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือที่เรียกว่า กพ (gorpor) นั้นมีหน้าที่ทำหน้าที่ดูแลให้การดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในกระทรวงต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน นับตั้งแต่การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปจนถึงการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดสอบบรรจุเพื่อเข้ารับราชการ สอบ ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 หรือ (รอบทั่วไป) ก.พ. 63 รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต สมัคร กพ 63 ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการสอบนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบ e-Exam หรือ e-learning กพ และแบบ Paper & Pencil

1. กพ การรับสมัครแบบ e-Exam

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ – สำหรับ ก.พ. 63 นั้นรับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2. กพ การรับสมัคร แบบ Paper & Pencil

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบสำหรับ ก.พ. 63 – สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ระดับปริญญาตรี
4. ระดับปริญญาโท

ในการรับสมัครสอบ ผู้ที่ต้องการจะสมัครสอบนั้นสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เว็บไซต์  http://job2.ocsc.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

และใบก.พ. ภาค ก. นี้จะแบ่งแยกเป็นระดับวุฒิการศึกษา 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี และ ป.โท ซึ่งในแต่ระหน่วยงานก็จะระบุแตกต่างกันไปว่าจะรับผู้ที่ผ่าน ก.พ. ในระดับใดยกตัวอย่างเช่น

งานราชการ วุฒิ ม.6 ปวช ปวส

สำหรับงานวุฒิ ม.6 ปวช ปวส ผู้ที่สอบผ่านก.พ. นั้นสามารถยื่นสมัครงานตำแหน่งราชการได้เช่นกันหากได้ทำการผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ ก.พ. แล้ว เช่นหากผ่านการสอบ ก.พ. 60 (ของปี 2560) ก็สามารถสมัครงานได้ในปีถัดไป ซึ่งบทบาทตำแหน่งงานก็อาจจะมีความแตกต่างการออกไปจากวุฒิอื่น ๆ เช่น ตำแหน่งพนักงานธุรการของสำนักงานทางหลวง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นต้น

งานราชการ วุฒิปริญญาตรี

เช่น ในปี 2561 กระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัครข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์โดยในรายละเอียดประกาศรับสมัครจะระบุคุณสมบัติของผู้สมัครเช่นต้องเป็นผู้ที่ได้รับผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียบเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของก.พ. ไม่เกินปี 2561 หรือ ก.พ. 61 ระดับปริญญาตรีและมีวุฒิทางการศึกษาทางด้านบัญชีเศรษฐศาสตร์

งานราชการ วุฒิปริญญาโท, เอก

เช่น กระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครข้าราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูลโดยรายละเอียดประกาศรับสมัครจะระบุคุณสมบัติของผู้สมัครเช่นต้องเป็นผู้ที่ได้รับผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียบเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.) ของก.พ. ระดับปริญญาโทและมีวุฒิทางการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์

งานราชการไม่ต้องผ่านภาค ก – ก.พ.

งานราชการบางงาน ไม่ต้องใช้ ภาค ก เช่น การสอบ ตำรวจ หือการสอบทหาร นอกเหนือจากข้าราชการแล้วยังมีตำแหน่งที่เรียกว่าพนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างตามภารกิจ และอื่นๆซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวงกรมต่างๆ โดยตำแหน่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้ก.พ. ภาค ก ในการสมัครและส่วนมากจะเป็นการจ้างแบบต่อสัญญาเช่น 4 ปี / ครั้ง 1 ปีครั้งและจ้างตามภารกิจเป็นต้น

ติดตามเราได้ทาง

Facebook: เตรียมสอบ กพ กับติวเตอร์แบงค์
Line: @tutorbank
Tiktok: tutorbank

แนวข้อสอบราชการ ก.พ.
ติวสอบราชการ