fbpx

กพ 62 ครบทุกประเด็นสำคัญ ที่นี่ที่เดียว

Loading

สอบ กพ 62 คืออะไร

ในการสอบ กพ 62 คือการสอบเข้า เพื่อบรรจุเป็นช้าราชการ โดยหลักๆ จะมี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.ภาค ก. เป็นการสอบวัดความรู้ โดยทุกตำแหน่งจะสอบเนื้อหาเดียวกัน ทุกตำแหน่ง
2.ภาค ข. เป็นการสอบความรู้เฉพาะทาง ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ที่สมัครสอบ
3.ภาค ค. เป็นการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งคำถามแต่ละหน่วยงานจะแตกต่างกันไป
ซึ่งถ้าหากไม่มี กพ ภาค ก จะทำให้เราไม่สามารถไปสมัครสอบข้าราชการได้ (เปรียบเสมือนใบเบิกทาง ของเส้นทางอาชีพสู่ราชการ)

สมัครสอบ กพ 62 สมัครได้ที่ไหน

สามารถสมัครสอบได้ที่ เว็บไซต์ของ สำนักงาน กพ (รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น)

สมัคร กพ ต้องทำอย่างไร

1.สมัครออนไลน์ ได้ที่เว็บ ของสำนักงาน กพ
2.จ่ายเงินค่าสมัคร
3.อัพโหลดรูปภาพ
4.พิมพ์บัตรปะจำตัวผู้สอบ

กพ สอบเรื่องอะไรบ้าง

สอบทั้งหมด 3 วิชาคือ

1.วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่ออกสอบเช่น อุปมาอุปไมย ตรรกศาสตร์ ร้อยละ สดมภ์ เป็นต้น

2.วิชาภาษาไทย
การสรุปความจากบทความ บทความสั้น บทความยาว เป็นต้น

โดย วิชาที่ 1 กับ 2 เรียกรวมๆว่า วิชาความสามารถทั่วไป

3.วิชาภาษาอังกฤษ
เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ

(ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ ผู้สอบสามารถยื่นคะแนน IELTS TOEIC CU-TEP หรือ TU-GET ได้ แต่มีข้อแม้ว่าต้องมีคะแนนอย่างต่ำเกินกึ่งหนึ่งของคะแนนทั้งหมด เมื่อยื่นแล้ว ผู้สอบไม่จำเป็นต้องสอบวิชานี้)

ต้องได้คะแนนเท่าไร ถึงสอบผ่าน กพ

สำหรับการสอบ กพ เกณฑ์การสอบผ่านของวิชาความสามารถทั่วไป ปี 2562 ปริญญาตรี หรือวุฒิที่ต่ำกว่า ต้องได้คะแนนอย่างน้อย 60%  และในระดับ ปริญญาโท ต้องได้คะแนนอย่างน้อย 65% ถึงจะถือว่าสอบผ่าน

เทคนิคเตรียมตัวให้สอบผ่าน

ใครสมัครสอบ กพ ได้บ้าง

ผู้ที่จบการศึกษาแล้ว (ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท) สามารถสอบได้
ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สามารถสอบได้

มีสนามสอบไหนบ้าง

ในปี 2562 มีสนามสอบทั้งหมด 15 สนาม ดังนี้
1.กรุงเทพและนนทบุรี
2.นครปฐม
3.ปทุมธานี
4.พระนครศรีอยุธยา
5.ราชบุรี
6.ฉะเชิงเทรา
7.ชลบุรี
8.เชียงใหม่
9.พิษณุโลก
10.นครราชสีมา
11.อุดรธานี
12.อุบลราชธานี
13.ขอนแก่น
14.สุราษฏร์ธานี
15.สงขลา

สอบ กพ อิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร มีสนามสอบ ใดบ้าง

การสอบ กพ อิเล็กทรอนิกส์ คือการที่ผู้สอบ จะต้องไปสอบที่ศูนย์สอบ ที่จัดให้ แล้วทำการสอบกับคอมพิวเตอร์ (ไม่ใช่สอบที่บ้าน) โดยมีศูนย์สอบให้เลือกดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำเตือน

โปรดระวังอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บเงินในราคาแพง ว่าสามารถทำให้ท่านสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้