fbpx

ข้อสอบ กพ อัพเดทข้อมูล ติดตามแนวข้อสอบ ก.พ. 63 พร้อมเฉลย ฟรี

Loading

คู่มือเตรียมสอบ กพ ฉบับเต็ม แนว ข้อสอบ กพ สำหรับใครที่จะสอบ กพ ในปีนี้ (กพ 63) ขอให้ตั้งใจอ่านบทความนี้ให้ดี เพราะจะช่วยให้ผู้สอบสามารถทำข้อสอบได้ผ่าน โดยไม่ยากลำบาก

ข้อสอบ กพ ปีนี้ ข้อสอบไม่เหมือนปีที่แล้ว

สำหรับ ผู้สอบ ที่หาแนวข้อสอบ กพ 60 หรือ แนวข้อสอบ กพ 61 และ แนวข้อสอบ กพ 62 ในส่วนของวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องจาก ปี 2560 , 2561 และ 2562 ไม่มีวิชานี้ ถ้าหากซื้อหนังสือ หรือตำราเก่าๆมา จะต้องหาวิชานี้มาอ่านเสริม

อัพเดทล่าสุด เนื้อหาที่ใช้สอบ กพ แบบใหม่

วิชาที่ใช้สอบ กพ ปีนี้ ( สอบ กพ 63)
ปีนี้ สำนักงาน กพ จัดสอบ กพ เพิ่มวิชาเข้ามา คือวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
ดังนั้น สรุปวิชาที่สอบทั้งหมด คือ
1. วิชา ภาษาอังกฤษ
2. วิชา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
3. วิชา ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอบผ่านทั้ง 3 วิชา ถ้าสอบตก วิชาใดวิชาหนึ่ง จะถือว่า สอบตก ทันที !

แนวข้อสอบ กพ จัดเต็ม รวมครบทุกวิชา

หลักๆ จากสติถิที่ผ่านมา ข้อสอบ กพ มักจะออกแนวข้อสอบ ดังนี้ (แนวข้อสอบ กพ 61 / 62)

– แนวข้อสอบ กพ ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบภาษาอังกฤษ กพ ภาค ก เนื้อหาที่นิยมออกข้อสอบเช่น
conversation บทสนทนาVocabulary คำศัพท์Grammar หลักภาษาReading การอ่าน (บทความต่างๆ )
ซึ่ง ปี 2563 จะไม่มีการสอบ ซ่อม ในวิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผ่านวิชานี้

– แนวข้อสอบ กพ วิชาความสามารถทั่วไป (วิชาคณิตศาสตร์) หรือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

หลักๆ จะแบ่งเป็นสองส่วน คือด้านคิดคำนวณ และ ด้านเหตุผล เนื้อหาที่ออกข้อสอบเช่น
อนุกรม การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง เงื่อนไขสัญลักษณ์ เงื่อนไขทางภาษา สดมภ์ คณิตศาสตร์ทั่วไป (นับขาสัตว์ ร้อยละ การแก้สมการ)

– แนวข้อสอบ กพ ภาษาไทย
การสรุปบทความต่างๆ , การสะกดคำ , การเรียงลำดับประโยค เป็นต้น

– แนวข้อสอบ กพ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (วิชากฎหมาย)
เนื่องจากเป็นวิชาใหม่ล่าสุด ของการสอบ กพ 63 (สอบปีแรก 2563)
ทำให้ยังไม่เคยมีใครเห็นข้อสอบเก่า ทั้งนี้ เนื้อหาที่ออกข้อสอบ จะประกอบไปด้วยเรื่องเหล่านี้
ตัวอย่างเช่น
1. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
2. พ.ร.บ. หลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง
4. หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
5. เจคติและจริยธรรมข้าราชการ และอื่นๆ


สำหรับ แนวข้อสอบ กทม จะมีความคล้ายกับ แนวข้อสอบ กพ แต่ไม่เหมือนกันทั้งหมด

ข้อสอบ กพ อัพเดทข้อมูล ติดตามแนวข้อสอบ ก.พ. 63 พร้อมเฉลย ฟรี

ติดตามตัวอย่างข้อสอบฟรี พร้อมเฉลยได้ที่นี่ เร็วๆนี้
แนวข้อสอบ กพ 60 พร้อมเฉลย pdf ฟรี (กำลังอัพเดท)

ข้อสอบตรรกศาสตร์ กพ pdf (กำลังอัพเดท)

ข้อสอบสดมภ์ กพ pdf (กำลังอัพเดท)

ข้อสอบอนุกรม กพ pdf (กำลังอัพเดท)

ขอให้ผู้สอบทุกคน โชคดี สอบผ่าน กพ ทุกคน