fbpx

ผลสอบ กพ ประกาศผลสอบ ก.พ. (ภาค ก) ประจำปี 2563

Loading

เกี่ยวกับการสอบ ก.พ. ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องเป็นอย่างไร

            ผู้สอบข้อสอบ กพ ก่อนจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ หรือก่อนจะสมัครหน่วยงานราชการใดก็ตาม จะต้องมีคะแนนผลสอบ กพ ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่สำนักงาน กพ กำหนด ซึ่งสำหรับปีพ.ศ. 2563 นั้น เกณฑ์การสอบผ่านทุกวิชาของทั้งระดับวุฒิการศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรี และปริญญาโท คือ ต้องได้คะแนนอย่างต่ำร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด เว้นเสียแต่ว่าวิชาภาษาอังกฤษจะต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 50 จากคะแนนทั้งหมด ในกรณีที่ผู้สอบไม่สะดวกไปสอบในวัน/เวลาที่จัดการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ผู้สอบสามารถยื่นคะแนน IELTS TOEIC CU-TEP หรือ TU-GET แทนได้ แต่มีข้อแม้ว่าต้องมีคะแนนอย่างต่ำเกินกึ่งหนึ่งของคะแนนทั้งหมด

การติดตามรายละเอียด ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก

            การตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน กพ ภาค ก นั้นสามารถตรวจสอบ การ ประกาศผลสอบ ก พ ได้โดยการใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของท่าน พร้อมทั้งใส่ตัวอักษรยืนยันหน้าเว็บไซต์เพื่อระบุตัวตนผู้สอบ โดยสามารถตรวจสอบผลสอบได้ที่ https://ocsc5.thaijobjob.com/ (จากสถิติในปีที่ผ่านๆมา เว็บไซต์มักจะล่มในคืนวันประกาศผลสอบ)

ประกาศอื่นๆ สำหรับผู้สอบผ่าน ก.พ.

            สำหรับรายชื่อผู้สอบผ่าน กพ ท่านสามารถตรวจสอบได้แค่ของปี 2562 ก่อนเท่านั้น เหตุเพราะการสอบ กพ ปี 2563 ที่คาดว่าตามตารางแล้วน่าจะใกล้ทราบผลสอบเร็วๆนี้ นั้นได้มีการเลื่อนสอบเกิดขึ้น การสอบ กพ ปี 2563 นั้นจึงเลื่อนสอบอย่างไม่มีกำหนด เหตุเพราะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

การประกาศผลสอบ กพ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้หรือไม่ อย่างไร

            โดยปกติแล้ว การ ประกาศผลสอบ ก พ นั้น สามารถเข้าดูได้ที่https://ocsc5.thaijobjob.com/ ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถตรวจผลสอบย้อนหลังได้เป็นเวลา 1 ปี ในหมวดหมู่ของ “ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน” เช่น ถ้าคุณสอบ กพ ไปเมื่อปี 2562  แต่ปีนี้เปิดสมัครสอบของการสอบ กพ 2563 เรียบร้อยแล้ว คุณจะยังสามารถตรวจสอบผลสอบของคุณได้เช่นเดิม แต่ ประกาศผลสอบ ก พ 60 นั้นต้องตรวจสอบผลคะแนนตั้งแต่ปี 60 นั้นเลย หรืออาจล่วงเวลามาตรวจคะแนนสอบในปี 2561 ได้ ส่วนในกรณีของ ผลสอบ ก พ ย้อนหลัง 2559 นั้น ในปี 2563 นี้ก็ไม่สามารถตรวจคะแนนได้เช่นกัน เพราะล่วงเวลามามากเกินควร และทาง กพ ไม่ได้เก็บข้อมูลเก่าไว้

สามารถตรวจสอบคะแนนผลสอบ กพ ปีปัจจุบันได้วันเวลาใดบ้าง และตรวจสอบได้ที่ไหน

ตรวจสอบคะแนน ก พ นั้น ท่านสามารถเข้าไป เช็คผลสอบ ก พ ได้ตามวันเวลาที่ท่านสะดวก เพียงแค่มีเงื่อนไขเดียวคือผู้ตรวจสอบผลสอบนั้นจะต้องมีอินเตอร์เน็ตและใช้อินเตอร์เน็ตที่มีนั้นเปิดเข้าเช็คผลสอบกับทางเว็บไซต์ กพ เอง จึงกล่าวได้ว่า เช็ควันเวลาใดก็ได้ จึงเป็นการท้าทายความคิดเหมารวมว่าระบบของข้าราชการจะต้องเชื่องช้าและโบราณ การมีช่องทางการตรวจสอบผลการสอบข้อสอบเพื่อใช้เข้ายื่นต่อในการสมัครอาชีพข้าราชการนับว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่สำนักงาน กพ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ผลสอบ ภาค ก นั้นมิใช่เพียงต้องต่อแถวมาสำนักงาน กพ เพื่อรับผลสอบภายในแค่วันเวลาที่ราชการเปิดทำงาน หรือไม่ได้เสี่ยงส่งจดหมายเป็นซองกระดาษถึงบ้านซึ่งอาจไม่ถึงบ้านเพราะติดขัดอุปสรรคกลางทาง ท่านสามารถตรวจสอบผลสอบได้แม้เป็นเวลาเที่ยงคืนวันอาทิตย์ เป็นต้น