fbpx

สมัครสอบท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่น 2563

สนามสอบท้องถิ่น เป็นอีกสนามหนึ่ง ที่มีผู้เข้าสอบเข้าร่วมการสอบเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก มีหลากหลายอัตรา และหลากหลายพื้นที่ให้เลือกบรรจุ ผู้สอบจึงควรต้องเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้สอบผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2563 ตำแหน่งว่าง 12,779 ตำแหน่ง แต่สอบผ่านเพียง 5,344 คน

            เกิดเรื่องน่าตื่นตะลึงขึ้นมา เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดการสรรหาบุคลากรดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารและฝ่ายอำนวยการของท้องถิ่น มีผู้เข้าสมัครสอบ ข้าราชการท้องถิ่น จำนวนมากมากทั่วทั้งประเทศไทย จากตำแหน่งว่างในราชการทั้งหมด 12,779 ตำแหน่งนั้น ผู้สอบผ่านมีเพียง 5,344 คน เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือ ทราบแน่ชัดแล้วว่าผู้ที่สอบผ่าน 5,344 คน นี้ ได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรตำแหน่งต่างๆอย่างแน่นอน แต่ทางราชการต้องแก้ปัญหาตำแหน่งที่ยังคงเหลือว่าง ซึ่ง จากประกาศของกรมการปกครองท้องถิ่นแล้ว ราชการจะดำเนินการดังนี้ ขั้นแรก หากตำแหน่งที่สอบผ่านยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตำแหน่งที่ว่างใน อปท. กรรมการกลางจะเป็นผู้ทำการเปิดสอบใหม่หลังจากที่ผู้สอบผ่านเดิมได้บรรจุเรียบร้อยแล้ว ต่อมากรรมการกลางอาจพิจารณาให้คนที่สอบผ่านแล้วย้ายไปตำแหน่งประเภทเดียวกันก่อนเปิดสอบอีกรอบ ซึ่ง ผู้ที่สอบผ่านมีทั้งประเภทวิชาการ 19 สายงาน ประเภททั่วไป 5 สายงาน และประเภทครูผู้ช่วย 5 สายงาน

ข้อมูลการสมัครสอบท้องถิ่น ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ

            การสมัครสอบราชการท้องถิ่นนั้น หน่วยงานที่เปิดรับสมัครสอบช่วงนี้ได้แก่ เทศบาลเมืองตาก เปิดรับสมัครถึงวันที่ 27 เมษายน 2563 เทศบาลนนทบุรีเปิดรับสมัครสอบถึง 30 เมษายน 2563 ในส่วนของการสมัครสอบท้องถิ่น 2562 นั้น ที่เคยเปิดสอบคือ อบจ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา

            เมื่อพิจารณาถึงการสมัครสอบ ข้าราชการท้องถิ่น แล้ว จะทราบว่า ท้องถิ่น เปิดสอบไปครั้งใหญ่ การรับสมัครครั้งนั้นที่เปิดรับ 12,779 ตำแหน่ง นั้นเปิดรับสมัครช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 นั้นเปิดรับสมัครทั้งภาคส่วนของตำแหน่ง อบจ. อบต. เทศบาล และเมืองพัทยา โดยผู้ที่จะมาสอบข้อสอบของการสอบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบนี้ไม่จำเป็นจำต้องมีผลสอบ(ที่สอบผ่าน) ของภาค ก. จาก กพ.

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อให้เป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา

            หลายท่านอาจไม่ทราบมาก่อนว่ากรมทางหลวงเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อให้เป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวอยู่ตลอดทั้งปี ตัวอย่างงานที่กรมทางหลวงเปิดรับสมัครสอบ ยกตัวอย่างตำแหน่งที่เปิดรับสมัครในช่วงเวลานี้ คือ งานจากสำนักงานทางหลวงที่ 1 5 9 12 ที่เปิดรับสมัครตำแหน่งงานพนักงานราชการทั่วไป ส่วนของตำแหน่งงานไฟฟ้าและโยธานั้นก็เปิดรับสมัครที่สำนักงานทางหลวงที่ 11 และภาคส่วนของจังหวัดแพร่และเพชรบูรณ์ หากต้องการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดรับชมที่ http://www.doh.go.th/content/index/emp_jobs?g=1198 (เว็บไซต์ ของกรมทางหลวงเปิดรับสมัครสอบโดยตรง)

รายละเอียดการสมัครสอบครูท้องถิ่น 2562 ที่ผ่านมา

            การ สมัครสอบ ครูท้องถิ่น 2562 นั้นเปิดรับสมัครตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 20 ตำแหน่ง 1784 อัตรา ส่วนปี 2563 ต้องติดตามรอกันต่อไป โดยการการรับสมัครครูท้องถิ่นจะมาพร้อมกับการรับสมัครข้าราชการ อบต. ของปีที่แล้วรับสมัครเป็นช่วง    9-31 พฤษภาคม ของปีนี้คาดวาเปิดรับสมัครเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกัน

รายละเอียดการสมัครสอบ อปท.(สมัครสอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)

            การสมัครสอบ อปท. (องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) นั้น วิธีการสมัครสอบเป็นดังนี้
– เข้าสู่เว็บไซต์ https://dla.job.thai.com/ 

– ให้กดปุ่ม ใบสมัครออนไลน์ แล้วกรอกข้อมูล

– กรอกข้อมูลเสร็จ กดส่งใบสมัคร และพิมพ์ใบชำระเงิน เพื่อชำระเงินค่าสมัครสอบ

ข้อควรระวัง ผู้สมัครสามารถสมัครงานได้ตำแหน่งเดียวในหนึ่งรอบการสมัครเท่านั้น