fbpx

สมัครสอบ กพ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ราชการ.com

Loading

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยปีต่างๆ จะเปิดรับหลายแสนอัตรา และสนามสอบ เปิดครอบคลุม ทั่วทุกภาค ในประเทศไทย รวมถึงสนามสอบบางสนาม จะเต็มเร็วมากภายในไม่กี่วัน

อัดแน่น จัดเต็ม การสอบ กพ สำหรับผู้ที่สนใจเป็นข้าราชการ

สำหรับท่านใดที่สนใจงานราชการ ควรจะต้องทราบรายละเอียดสำคัญๆ เช่น ใครสมัครสอบ กพ ได้บ้าง , ขั้นตอนการสมัครเป็นอย่างไร , ข้อระวังในการสอบ กพ เป็นต้นใครสมัครสอบ กพ ได้บ้าง

ผู้ที่จบการศึกษาแล้ว (ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท)
ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

สามารถสมัครสอบ กพ ได้เมื่อใด
ประกาศรับสมัครสอบ ประมาณเดือน ก.พ. – มี.ค. ของทุกปี(สำหรับสนามสอบ กพ 64 คาดว่าจะเปิดให้สมัครสอบ กพ 64 ประมาณ เดือน ก.พ. – มี.ค.)

คำเตือน ข้อระวัง สำหรับ การสมัครสอบ กพ
ในการสมัครสอบ กพ ทุก ปี มีเรื่องที่จะต้องเน้นย้ำให้ผู้สอบทราบคือ สนามสอบ มักจะเต็มเร็วมาก ! บางสนามใช้เวลาแค่ 1 วันก็เต็มแล้ว ซึ่งจะทำให้ผู้สอบ เกิดความยากลำบากในการสอบ เช่น ผู้สอบ พักที่เชียงใหม่ ควรจะสอบที่เชียงใหม่ เนื่องจากใกล้บ้าน และสะดวกในเรื่องการเดินทาง แต่สนามสอบเชียงใหม่ กลับเต็ม ทำให้ผู้สอบ กพ ต้องมาสอบที่จังหวัดอื่น เช่น ลำปาง เป็นต้น กรณีนี้ เกิดขึ้นทุกปี จึงอยากย้ำ ให้รีบสมัครสอบให้เสร็จ ไวที่สุดเท่าที่สามารถไวได้ (มีความเป็นไปได้สูงที่การสมัครสอบ กพ 64 จะเต็มภายในไม่กี่วัน ) เรื่องเหล่านี้ส่งผลต่อผู้สมัครสอบ ทำให้ต้องเสียค่าเดินทาง เสียค่าที่พัก เพิ่มมากขึ้น ทั้งยังไม่ก่อให้เกิดความสะดวสบายในการสอบ จึงต้องระวังเป็นพิเศษ

วิธีการสมัครสอบ กพ หาที่นี่ที่เดียวจบ ครบเครื่อง เรืองการสมัครสอบ
ขั้นตอนการสมัครสอบง่ายๆ 3 ขั้น

1.เข้าเว็บสมัครสอบ กพ

ท่านใดที่สนใจสมัครสอบ กพ สมารถสมัครได้ที่นี่
https://ocsc2.job.thai.com/
สำหรับการสมัครสอบ กพ 64 คาดว่า ยังสามารถใช้เว็บไซต์นี้ทำการการสมัครสอบได้
เนื่องการจากการสมัครสอบ กพ ปีที่ผ่านๆมา (กพ 60 , กพ 61 , กพ 62 และ สมัครสอบ กพ 63 ใช้เว็บไซต์นี้ในการสมัคร)

2.กรอกรายละเอียด
ขั้นตอนนี้เราต้องหรอกรายละเอียดต่างของเราลงไปเช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน แนะนำให้เตรียมเอกสารต่างๆ ไว้ เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

3.จ่ายเงิน
ขั้นตอนนี้สำคัญมาก หลังจากเรากรอกรายละเอียดครบแล้ว จะต้องนำใบไปจ่ายเงินที่ธนาคาร ตามที่สำนักงาน กพ กำหนด

เมื่อทำครบทั้ง 3 ขั้น ก็จะถือว่าเราสมัครสอบ กพ สมบูรณ์ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครเตรียมสมัครสอบ กพ ศูนย์รวมความพร้อมเต็มรูปแบบก่อนเข้าสอบจริง
แนวโน้มของผู้ที่ต้องการสอบ กพ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ มีจำนวณเพิ่มมากขึ้นทุกปี และการสอบ กพ มีแนวโน้มที่จะยากมากยิ่งขึ้น มีการปรับหลักเกณฑ์การสอบ มัการเพิ่มวิชาต่างๆ เข้ามา ดังนั้นท่านที่ต้องการสอบ กพ ควรเตรียมความพร้อม ไว้ล่วงหน้า ยิ่งนานยิ่งดี  (สอบ กพ 64 คาดว่าผู้สอบ น่าจะมากยิ่งขึ้น)