fbpx

แนวข้อสอบ กพ ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก. จากสำนักงาน ก.พ. ปรับหลักสูตรใหม่แล้ว อัพเดทล่าสุด

Loading

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ปรับหลักสูตรใหม่ อัพเดทล่าสุด

            แนว ข้อสอบ ก พ 62 ฟรี และ แนว ข้อสอบ ก พ 62 พร้อม เฉลย เช่น

ตัวอย่าง โจทย์ จงหา ค.ร.น. ของ 4 12 24 เท่ากับเท่าไร

วิธีคิด

4 = 2 × 2

12 = 2 × 2 × 3

24 = 2 × 2 × 2 × 3

ตอบ ค.ร.น. คือ 24 (2 × 2 × 2 × 3) เพราะ 24 เป็นจํานวนเลขที่น้อยที่สุดที่นํา 4 12 และ 24 ไปหาร

ได้ลงตัว ( แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. เรื่องนี้อาจจะออกเป็นหนึ่งในส่วนของเรื่อง สดมภ์)

ตัวอย่างแนว ข้อสอบ ก พ 62 และ แนว ข้อสอบ ก พ 63  เพิ่มเติม

โจทย์ อีสาน : ข้าวปุ้น       ? : ?

ตัวเลือก
ก.  เหนือ : ขนมเส้น     
 ข.  ใต้ : ข้าวยํา     
ค.  กลาง : ข้าวซอย    
ง.  ตะวันออก : ขนมจีนน้ำเงี้ยว 

ตอบ  ก  เพราะชื่อเรียกขนมจีนภาคอีสานเรียกว่า ข้าวปุ้น   ภาคเหนือเรียกว่า ขนมเส้น   ภาคกลาง เรียกว่า ขนมจีน ส่วนข้าวยำเป็นอาหารประจำภาคใต้แต่คนละประเภทกับขนมจีน  ขนมจีนน้ำเงี้ยวเป็นขนมจีนใส่น้ำเงี้ยว ที่มีชื่อของภาคเหนือ

ส่วนถ้าใครอยากจำลองบรรยากาศของ ตัวอย่าง ข้อสอบ ก พ ให้สมจริงมากขึ้นแนะนำให้ลองทำตามนี้

1.จับเวลาสอบเสมือนจริง

2.ฝึกทำในกระดาษคำตอบ

3.ทำในสภาพที่คล้ายเวลาสอบจริง (เช่นทำตอนกลางวัน)

ตัวอย่างข้อสอบ กพ เพิ่มเติมมีดังนี้

โจทย์ จากการศึกษาพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีผลทำให้ชั้นบรรยากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น  ซึ่งทำให้เกิดปรากฏการณ์ โลกร้อน 

A  ปรากฏการณ์โลกร้อนเกิดจากอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้น 

B ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 

ตัวเลือก
 1. A  ถูกต้อง    
2. B  ถูกต้อง    
3. ทั้ง  A  และ  B  ถูกต้อง    
4. ทั้ง  A  และ  B  ไม่ถูกต้อง 

ตอบ  3  โดยอาจเชื่อมโยงเหตุและผลได้ดังนี้  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีผลทำให้ชั้นบรรยากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อน ทั้งนี้ปรากฏการณ์ทุกอย่างดังกล่าวเป็นเหตุเป็นผลที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด ดังนั้นข้อสรุปทั้ง  A  และ  B  จึงถูกต้อง

การเตรียมตัวสอบ ก.พ. ต้องทำอย่างไรบ้าง

            วิธียอดนิยมในการเตรียมตัวสอบ ก.พ. คือ การฝึกฝนข้อสอบจำลอง เพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่จะสอบในภายภาคหน้านั้นมีแนวทางอย่างไร หรือเป็นตัวช่วยหลักในการสั่งสมความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการผ่านเกณฑ์คะแนนของแต่ละหมวดหมู่ที่ทาง กพ กำหนดไว้

            อีกวิธีหนึ่งที่สำคัญยิ่งยวดในการเตรียมตัวสอบ ก.พ. คือการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พร้อมในการสอบ โดยสามารถกระทำผ่านการ นอนพักผ่อนอย่างน้อยแปดชั่วโมงในคืนก่อนสอบ ทานอาหารให้ครบห้าหมู่ ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ และสำรวจเส้นทางในการเดินทางไปสถานที่สอบล่วงหน้า หากจำเป็นต้องไปสอบในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย ให้เตรียมความพร้อมในเรื่องการเผื่อเวลาออกจากบ้านให้เพียงพอ หากต้องโดยสารรถสาธารณะ การออกจากบ้านเช้าขึ้นสักหนึ่งชั่วโมงจะเป็นการสร้างความมั่นใจที่ดีว่าคุณจะได้มีโอกาสเข้าสอบอย่างทันท่วงที

การตั้งเป้าหมายพิชิต ก.พ. ความสำเร็จและความมั่นคงที่รอเราอยู่

            ในการสอบ กพ นั้น เทคนิคที่จะทำให้เราสามารถสอบผ่านได้ เทคนิคที่สำคัญคือ การตั้งเป้าหมายพิชิต ก.พ. การสอบ กพ ไม่ใช่เป็นการสอบธรรมดา เราควรตระหนักถึงผลที่ได้ ว่าหากเราสอบได้ นั่นหมายถึง อนาคตที่ดี รวมถึงความมั่นคงในชีวิตที่รอเราอยู่ เมื่อคิดเช่นนี้ จะสามารถทำให้เราสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกเหนือจากการสอบ กพ เพื่อรับราชการแล้ว เราสามารถสอบ กพ เพื่อการอื่นใดได้บ้าง

            ในกรณีที่ผู้สมัครสอบ กพ มิได้สนใจจะรับราชการ คุณผู้สอบสามารถสอบ กพ ในการได้มาซึ่งทุนรัฐบาลเช่นกัน เพื่อใช้ทุนรัฐบาลนี้ในการเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศได้ฟรี

ทุนรัฐบาลที่ขึ้นตรงกับสำนักงานมีทุนรัฐบาลจากหน่วยงานใดบ้าง

– ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ

– ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค

– ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน

– ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย