fbpx

เปิดสอบท้องถิ่น 63 มาแน่ สิ้นเดือน ธันวาคม 2563 นี้ !

Loading

เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2563 เปิดรับสมัครสอบปลายเดือนธันวาคม 2563 นี้!

สิ้นสุดการรอคอย มาแน่นอน สอบท้องถิ่น ส่งท้ายปี !

ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 11 ธันวาคม 2563
นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง (นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย) ได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นลงใน facebook รายละเอียดมีดังนี้

– เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ผมและคณะได้เข้าแสดงความยินดีกับ พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
– ในการนี้ ผมได้เรียนสอบถามประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอปท. และแนวทางการทำหน้าที่ผอ.สำนักฯ ได้รับการชี้แจงดังนี้

1.การสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้ารับราชการในอปท.จะเปิดรับสมัครปลายเดือนนี้ (ธ.ค.63)

2.การสอบคัดเลือกสายงานบริหารของอบจ.และเทศบาล จะเปิดรับสมัครกลางเดือนนี้ (ธ.ค.63) โดยการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจะใช้วิธีทดสอบสมรรถนะ โดยมีสอบข้อเขียนแบบปรนัย

3.การสอบคัดเลือกตำแหน่งรองปลัดเทศบาลจะยังเปิดสอบไม่ได้จนกว่าศาลปกครองจะมีคำพิพากษาจบทุกคดีที่มีการฟ้องร้อง (ประมาณ 3 คดี สิ้นสุดแล้ว 1 คดี) โดยการสอบตำแหน่งรองปลัดเทศบาล จะเป็นการสอบตามเดิมที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเรียบร้อยแล้ว


4.การเลื่อนขั้น 2 ขั้นโควิด ได้ส่งเรื่องหารือ ก.พ.แล้ว รอการตอบกลับ


5.การทำหน้าที่ของ ก.กลาง และ ก.จังหวัด กรณีไม่มีนายกฯ ได้ส่งเอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยแล้ว คาดจะมีการประชุมกลางเดือนนี้


6.ฝ่ายเลขาฯ ก.กลางจะจัดโครงการประชุมสัมมนาปลัดอปท.ผู้แทนในก.จังหวัด เพื่อชี้แจงซักซ้อมการทำหน้าที่ ทุกๆ 3 เดือนตามข้อเสนอของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย


7.ฝ่ายเลขาฯก.กลาง จะจัดประชุม รับทราบปัญหาการทำหน้าที่เรื่องบริหารงานบุคคล แก่ปลัดอปท. หัวหน้าสป. นักทรัพยากรบุคคล ทางออนไลน์ เป็นประจำทุกเดือน

จึงแจ้งให้พวกเราทราบโดยทั่วกัน
ป.พิพัฒน์
9/12/63

=============

รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงานจ้างดำเนินการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 120,000,000 บาท ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *